TERMINY  PŁATNOŚCI  PODATKÓW

    Podatek rolny , leśny i od nieruchomości  na rok podatkowy od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 marca , 15 maja , 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Podatek ustala w drodze decyzji organ podatkowy ze względu na miejsce położenia  przedmiotów opodatkowania .Osoby prawne, jednostki organizacyjne , w tym spółki nie posiadające  osobowości prawnej , jednostki organizacyjne  Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane :

- składać w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce  położenia gruntów deklaracje na podatek  rolny , leśny i od nieruchomości na dany rok kalendarzowy.

- wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego: podatek rolny - do 15 marca , 15 maja, 15 września , 15 listopada, podatek leśny i od nieruchomości - w terminie do 15 każdego miesiąca.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kamil Linowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-12 10:28:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Kamil Linowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-12 10:28:10
  • Liczba odsłon: 384
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 936769]

przewiń do góry