Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rościszewo

Dział I-  Oznaczenie Instytucji Kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

 

Data wpisu

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko

pełnomocnika

organizatora

dokonującego

wpisu

1/2007

01.01.2007

Gmina Biblioteka Publiczna w Rościszewie

GBP w Rościszewie

bibliotekarstwo

09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1

Jednostka Samorządu Terytorialnego- Gmina Rościszewo- akt utworzenia: art. 14, ust. 1,3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 197 r. Nr 110, poz. 721) w związku z art. 41 ust. 1 Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 poz. 123).

Nie występuje

----------------

-------------

----------------

2/2007

01.01.2007

Filia biblioteczna w Łukomiu

bibliotekarstwo

Łukomie 29

09-204 Rościszewo

j.w

Nie występuje

----------------

 

 

 

 

3

01.02.2016

 

 

09-204 Rościszewo

ul. Kardynała Wyszyńskiego 2

 

 

REGON

000961283

Zmiana dotyczy adresu GBP w Rościszewie

Romana

Hoffman

Sekretarz

Gminy

4

01.02.2016

Filia biblioteczna w Łukomiu

Bibliotekarstwo

Łukomie 53a

09-204 Rościszewo

j.w

Nie występuje

----------------

Zmiana dotyczy adresu Filii w Łukomiu

Romana

Hoffman

Sekretarz

Gminy


Dział II – Organizacja Instytucji Kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

 

Data wpisu, daty kolej. zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1/2007

01.01.2007

Złożono statut

Ewa Maria Jędrzejczak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

------

Nie dotyczy

2/2007

01.01.2007

Złożono statut

Ewa Maria Jędrzejczak

Nie dotyczy

Filia biblioteczna w Łukomiu

-------

Nie dotyczy

3/2016

01.01.2016

 

Ilona Szmyt - Kierownik

Nie dotyczy

Filia Biblioteczna w Łukomiu

Łukomie 53A

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 21 grudnia 2015 roku

Romana Hoffman

Sekretarz Gminy

4

01.09.2016

Złożono statut. Statut nadany Uchwałą Nr 110/XX/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Ilona Szmyt

Kierownik

Nie dotyczy

-

-

Romana Hoffman

Sekretarz Gminy

5/2018

28.12.2018

 

Ilona Szmyt

Dyrektor

Nie dotyczy

 

Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 r.

Romana Hoffman Sekretarz Gminy

6/2019

23.01.2019

Złożono Statut nadany uchwałą Nr 43/V/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

Ilona Szmyt

Dyrektor

Nie dotyczy

 

 

Romana Hoffman Sekretarz Gminy

 

Dział III – Mienie Instytucji Kultury

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

 

Data wpisu, daty kolej. zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1/2007

01.01.2007

----------------------------

Nie dotyczy

----------------------

Nie dotyczy

2/2007

01.01.2007

---------------------------

 

Nie dotyczy

---------------------

Nie dotyczy

3

26.05.2016

Złożono sprawozdanie finansowe za rok 2015 zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Rościszewo nr 99/XVIII/2016

Brak obciążeń

Brak uwag

Romana Hoffman

Sekretarz Gminy

4

16.06.2017

Złożono sprawozdanie finansowe za rok 2016. Zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Rościszewo nr 161/XXIX/2017

Brak obciążeń

Brak uwag

Romana Hoffman

Sekretarz Gminy

5

25.05.2018

Złożono sprawozdanie finansowe za rok 2017.

Zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Rościszewo nr 218/XL/2018

Brak obciążeń

Brak uwag

Romana Hoffman

Sekretarz Gminy


Dział IV – Połączeni, podział i likwidacja instytucji  Kultury

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

 

Data wpisu, daty kolej. zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1/2007

01.01.20017

-----------------------------

------------------------------

------------------------

Nie dotyczy

2/2007

01.01.2007

-----------------------------

-------------------------------

------------------------

Nie dotyczy


*) wpisy zaznaczone za czerwono – nieaktualne 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-31 08:48:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-25 11:07:52
  • Liczba odsłon: 176
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 936785]

przewiń do góry