Wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Rościszewo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

 

L.p

 

Położenie

 

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

ha

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Cena nieruchomości

Netto zł

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Nr KW

nr obrębu

numery

dz. ewid.

 

 

 

1.

 

 

Łukomie

 

 

PL1E/00006172/2

 

 

0012

 

 

213/4

 

 

0,1513

 

 

Tereny mieszkaniowe

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Rościszewo, zatwierdzonego uchwałą nr 157/XXIV/2002 Rady Gminy w Rościszewie z 2002r. są to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o korzystnych warunkach agroekologicznych preferowane do intensyfikacji produkcji rolniczej.

 

56 000,00 zł

(pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

 

 

2.

 

 

Łukomie

 

 

PL1E/00006172/2

 

 

0012

 

 

178

 

 

0,1683

 

 

Grunty orne

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Rościszewo, zatwierdzonego uchwałą nr 157/XXIV/2002 Rady Gminy w Rościszewie z 2002r. są to tereny adaptacji przekształceń, porządkowania i intensyfikacji istniejącego układu urbanistycznego o dominującej funkcji mieszkaniowo - usługowej

 

17 700,00 zł

(siedemnaście tysięcy siedemset złotych)

 

 

 

3.

 

 

Łukomie

 

 

PL1E/00006172/2

 

 

0012

 

 

180

 

 

0,0748

 

 

Grunty orne

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Rościszewo, zatwierdzonego uchwałą nr 157/XXIV/2002 Rady Gminy w Rościszewie z 2002r. są to tereny adaptacji przekształceń, porządkowania i intensyfikacji istniejącego układu urbanistycznego o dominującej funkcji mieszkaniowo - usługowej

 

7 700,00 zł

(siedem tysięcy siedemset złotych)

 

 

 

 

4.

 

 

Rzeszotary Zawady

 

 

PL1E/00028453/6

 

 

0024

 

 

344/1

 

 

0,1300

 

 

Grunty orne

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Rościszewo, zatwierdzonego uchwałą nr 157/XXIV/2002 Rady Gminy w Rościszewie z 2002r. są to pozostałe tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 

1 260,00 zł

(tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych)

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Chyliński
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-14 08:35:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Chyliński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-14 08:40:17
  • Liczba odsłon: 61
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 936753]

przewiń do góry